Lipoltická svodnice - putování k prameni

2015 únor - tento průvodce mapuje tok Lipoltické svodnice k prameni
Statistika: ~vzdálenost náves-pramen: 5.3km náves-ústí: 7.3km CELKEM: 12.6km (10.3km letecky) Převýšení: 148m

Po pravdě, tok Lipoltické svodnice nevede kolem žádných úžasných panoramat nebo přes romantická zákoutí. Přesto si myslím, že u každého rodilého lipolťáka je tento potok spjat s jeho životem... od pouštění lodiček, rybaření-pytlačení na okolních rybnících, blbnutí v Dolcích nebo koupání a bruslení na hasičské nádrži.

  Putování podél Lipoltické svodnice k ústí do Labe naleznete ZDE.  

Cestu k prameni začnu na návsi, kde je bohužel vidět, s porovnáním s historickou fotografií z roku 1930, nejmarkantnější a také nejsmutnější proměnu části toku Lipoltické svodnice. Návesák byl podle pamětníků zavezen v roce 1977??. No není to škoda?!

Tok Lipoltické svodnice
Tok Lipoltické svodnice

Pohled od dřívějšího navesáku směrem k přítoku... od Rohlíčku. Ještě v 70.letech vedla svodnice částečne nezakryta ve skružích kolem plotu Horkých a Schreinerových. Svodnice byla kompletně vedena kanálem a zavežena v roce ??? (jěště zjistím).

Tok Lipoltické svodnice

Pohled na zarostlý tok od hráze Rohlíčku, přes areál JZD k hranici pozemku u Schreinerových, kde mizí v kanálu.

Tok Lipoltické svodnice
Tok Lipoltické svodnice

Nepřehledný pohled z hráze Rohlíčku na ústí směrem k návsi přes pozemek JZD.

Tok Lipoltické svodnice

Pohled na hráz a stavidlo Rohlíčku odkud tok svodnice pokračuje směrem do obce.

Tok Lipoltické svodnice

Místo ústí svodnice do Rohlíčku z nedalekého Třešňovce.

Tok Lipoltické svodnice
Tok Lipoltické svodnice

Vtok svodnice do Rohlíčku mezi hrázemi Rohlíčku a Třešňovce.

Tok Lipoltické svodnice

Cesta svodnice přes vypustěný Třešňovec ke stavidlu.

Tok Lipoltické svodnice
Tok Lipoltické svodnice

Pohled od ústí svodnice do Třešňovce k nedaleké hrázi Nečasu.

Tok Lipoltické svodnice

Místo ústí svodnice z Nečasu pod hrází u stavidla a přítok vedlejšího ramene z kraje Nečasu.

Tok Lipoltické svodnice
Tok Lipoltické svodnice

Boční odtok z Nečasu pod hrází do ramene svodnice.
Obdobný pohled na fotkách pana Tyllera ještě ze "šedivé" doby.

Tok Lipoltické svodnice
Tok Lipoltické svodnice
Tok Lipoltické svodnice

Pohled na hráz a stavidlo Nečasu, hlavní odtok do pokračování svodnice.

Tok Lipoltické svodnice

Pohled na přibližné místo přítoku svodnice do Nečasu.

Tok Lipoltické svodnice

Pohled od přítoku svodnice do Nečasu na hráz a stavidlo na vzdáleném břehu.

Tok Lipoltické svodnice

Z mého pohledu, i když krátká, tak nejzajímavější část toku svodnice... úsek mezi hrází Urbaňáku a ústím do Nečasu. Pohled jak ke vzdálené hrázi k Urbaňáku, tak zpět k ústi do Nečasu. Až na pohozenou pneumatiku široké a čisté rečiště.

Tok Lipoltické svodnice
Tok Lipoltické svodnice

Soutok ze stavidla Urbaňáku a vedlejšího ramene tekoucího vedle valu kolem Urbaňáku.
Koryto toku vedlejšího ramene je pracně vyskládáno kameny. Zajimavé místo.

Tok Lipoltické svodnice
Tok Lipoltické svodnice

Pohled z hráze Urbaňáku na soutok ze stavidla a ramene toku..

Tok Lipoltické svodnice

Pohled na stavidlo Urbaňáku a v povzdálí břeh rybníka, za jehož valem teče rameno svodnice směrem od Urbanic.

Tok Lipoltické svodnice

Pohled na rameno svodnice směrem k Urbanicům. Na pravé straně je val, za kterým je Urbaňák.

Tok Lipoltické svodnice

Pohled na tok směrující od návsi v Urbanicích.

Tok Lipoltické svodnice

Jelikož jsem nikde nenašel přímé ústí svodnice do Urbaňáku, předpokládám, že toto je vtok do kanalizace směřující do Urbaňáku.... Ale kde se daný kanál vnořuje do Urbaňáku? To se snad dozvím od místních.

Tok Lipoltické svodnice

A zde si dovolím udělat do mé cesty vsuvku.
Jelikož jsem se od místních nedozvěděl nic, resp. pro některé svodnice vtéká přímo do rybníka a já takové místo přehlédl, vrátil jsem se pátrat o několik dnů později... a našel. Jak jsem předpokládal... u kmene staré rozlomené vrby jestě před břehem Urbaňáku z horní části kanálu vyvěrá tok svodnice..

Tok Lipoltické svodnice
Tok Lipoltické svodnice
Tok Lipoltické svodnice
Tok Lipoltické svodnice

Jestě pohled na svodnici směrem k Urbaňáku.

Tok Lipoltické svodnice

A už směr k Urbanicům, kde je tok takový "svodnicový hlavolam". A to i pro některé urbaňáky.

Tok Lipoltické svodnice

U prvního plotu na kraji Urbanic.
A mě došla baterka v mém profi fotografickém flusátku....

Tok Lipoltické svodnice

...a tak pokračuji o dva dny déle, bohužel již bez příjemného tepla "jarního" sluníčka.
Zde tok svodnice mizí, resp. se objevuje z kanálu, který vede napříč návsí.
Kde voda vtéká do tohoto kanálu uvídíte dále... a tak razím k návesáku.

Tok Lipoltické svodnice
Tok Lipoltické svodnice

Na jednom rohu návesáku odtéká voda do již zmíněného kanálu vedoucího napříč návsí.

Tok Lipoltické svodnice
Tok Lipoltické svodnice

Napravo na vzdáleném rohu je naopak přítok do návesáku.


Pohled na hlavní vtok svodnice u Rokytových do daného hlavní kanálu i s podledem od vtoku.
A odkud tedy přitéká voda do návesáku?

Tok Lipoltické svodnice
Tok Lipoltické svodnice
Tok Lipoltické svodnice
Tok Lipoltické svodnice

TADY. Tato vpusť napájí návesák.

Tok Lipoltické svodnice
Tok Lipoltické svodnice

A teď už jen vyrazit podél toku od Urbanic k Turkovickému lesu, vždyť je to jen 300,400 metrů.

Tok Lipoltické svodnice
Tok Lipoltické svodnice

Můstek, asi tak v polovině daného úseku z pohledu k Urbanicům i k lesu.

Tok Lipoltické svodnice
Tok Lipoltické svodnice

A dále k lesu i se zpětným pohledem k Urbanicům.

Tok Lipoltické svodnice
Tok Lipoltické svodnice
Tok Lipoltické svodnice
Tok Lipoltické svodnice

Zde je daný úsek z povzdálí ze silnice do Turkovic.

Tok Lipoltické svodnice
Tok Lipoltické svodnice

A už jsme na kraji lesa.

Tok Lipoltické svodnice
Tok Lipoltické svodnice

Svodnice vklouzává do lesa. Podle mého, tento začátek resp. konec svodnice v lesní části toku je nejpěknější část při cestě k prameni. Svodnice zde silně meandruje mezi členitým terénem.

Tok Lipoltické svodnice
Tok Lipoltické svodnice
Tok Lipoltické svodnice
Tok Lipoltické svodnice

Ještě dva pohledy směrem z lesa k Urbanicům a již dále se vnoříme do lesa, s pohledy vpřed i zpět.

Tok Lipoltické svodnice
Tok Lipoltické svodnice
Tok Lipoltické svodnice
Tok Lipoltické svodnice
Tok Lipoltické svodnice
Tok Lipoltické svodnice
Tok Lipoltické svodnice
Tok Lipoltické svodnice
Tok Lipoltické svodnice
Tok Lipoltické svodnice
Tok Lipoltické svodnice

Po několika desítkách metrů se terén srovná do fádní roviny, která více méně pokračuje podél celého toku lesem, a vlastně i nadále k prameni. I když následující lesní část toku je si po celou dobu podobná vejce vejci, bez oživení a zvlnění terénu pouze na mnoha místech rozrytá divočáky, kdo bude chtít, jistě si v následujících obrázcích najde nějaký "svůj" záběr. Pohledy jsou střídány jak dopředu tzn. proti proudu tak zpět dozadu po proudu.

Tok Lipoltické svodnice
Tok Lipoltické svodnice
Tok Lipoltické svodnice
Tok Lipoltické svodnice
Tok Lipoltické svodnice
Tok Lipoltické svodnice
Tok Lipoltické svodnice
Tok Lipoltické svodnice
Tok Lipoltické svodnice

Tak přece něco... průtok pod hrází pod cestou uprostře lesa a pohled z cesty na krátké rozdvojení toku svodnice.

Tok Lipoltické svodnice
Tok Lipoltické svodnice
Tok Lipoltické svodnice
Tok Lipoltické svodnice
Tok Lipoltické svodnice

A dále zase stejný obraz toku.

Tok Lipoltické svodnice
Tok Lipoltické svodnice
Tok Lipoltické svodnice
Tok Lipoltické svodnice

POZOR! Pidipřítok svodnice.

Tok Lipoltické svodnice

A pokračujeme na kraj lesa, už nemůže být daleko.

Tok Lipoltické svodnice
Tok Lipoltické svodnice
Tok Lipoltické svodnice
Tok Lipoltické svodnice
Tok Lipoltické svodnice
Tok Lipoltické svodnice
Tok Lipoltické svodnice

Ještě podtéct jednu lesní cesu a už jsme skoro na kraji lesa..

Tok Lipoltické svodnice
Tok Lipoltické svodnice
Tok Lipoltické svodnice

Ještě jeden pohled zpět do lesa a už hybaj ven...

Tok Lipoltické svodnice
Tok Lipoltické svodnice
Tok Lipoltické svodnice
Tok Lipoltické svodnice
Tok Lipoltické svodnice

Nejdříve tok ještě protéká kolem háje...

Tok Lipoltické svodnice
Tok Lipoltické svodnice
Tok Lipoltické svodnice
Tok Lipoltické svodnice
Tok Lipoltické svodnice

A pak už svodnice razantně razí ze směru od Turkovic...
Několik pohledů zpět k háji, resp. lesu a na některých pohledech v před jsou již v dálce vidět Turkovice.

Tok Lipoltické svodnice
Tok Lipoltické svodnice
Tok Lipoltické svodnice
Tok Lipoltické svodnice
Tok Lipoltické svodnice
Tok Lipoltické svodnice
Tok Lipoltické svodnice
Tok Lipoltické svodnice
Tok Lipoltické svodnice
Tok Lipoltické svodnice
Tok Lipoltické svodnice

A už je na řadě cesta z Turkovic do Rašov...

Tok Lipoltické svodnice
Tok Lipoltické svodnice
Tok Lipoltické svodnice
Tok Lipoltické svodnice
Tok Lipoltické svodnice

A už je na řadě cesta z Turkovic do Rašov...

Tok Lipoltické svodnice
Tok Lipoltické svodnice
Tok Lipoltické svodnice
Tok Lipoltické svodnice
Tok Lipoltické svodnice
Tok Lipoltické svodnice
Tok Lipoltické svodnice
Tok Lipoltické svodnice
Tok Lipoltické svodnice
Tok Lipoltické svodnice
Tok Lipoltické svodnice

Zde je nejhnusnější místo toku, fakt úděs. Ústí ze stavidla rybníčka, jehož jméno zatím také nevím.

Tok Lipoltické svodnice
Tok Lipoltické svodnice

Pohled na stavidlo rybníčka a na vzdálený přítok ze svodnice.

Tok Lipoltické svodnice
Tok Lipoltické svodnice

Pohled na přítok svodnice do rybníčka.

Tok Lipoltické svodnice

A pohled dále k cestě od Turkovic do Bukoviny.

Tok Lipoltické svodnice
Tok Lipoltické svodnice

Místo u cesty kde svodnice vyvěrá zpoza skruže.

Tok Lipoltické svodnice

Na druhé straně cesty naopak tok u skruže mizí pod silnici. Na tomto místě je naposled vidět voda svodnice na povrchu země. Dále už je od pramene sváděna pouze kanálem.

Tok Lipoltické svodnice
Tok Lipoltické svodnice
Tok Lipoltické svodnice

Tak kdepak ten pramen asi je? Že by u toho keře?

Tok Lipoltické svodnice

Pohled k Bukovině a zpět k cestě do Turkovic.

Tok Lipoltické svodnice
Tok Lipoltické svodnice

A hle, je tu opravdu skruž...,ale tudy tok jen protéká.

Tok Lipoltické svodnice
Tok Lipoltické svodnice

Tak kam dále? Směrem do pole je pěkná mokřava. Na horizontu je vidět silnice z Nového Dvora do Bukoviny.

Tok Lipoltické svodnice

A přece... i tady je schovaná skruž porostlá mechem.

Tok Lipoltické svodnice

Tak jsem tu...u pramene Lipoltické svodnice. Není to pramen Amazonky ani Labe, ale kdo z Vás tu byl?
Jen pro zajímavost, ještě několik desítek metrů nalevo výše by se měl nacházet pramen Brložského potoka.
Jelikož už teď jsem zablácen od hlavy k patě, tak snad někdy příště.

Tok Lipoltické svodnice

Tak ještě pohled od pramene k Turkovicům, k Bukovině a k silnici do Bukoviny od Nového Dvora.

Tok Lipoltické svodnice
Tok Lipoltické svodnice
Tok Lipoltické svodnice

Ještě poslední pohled na pramen Lipoltické svodnice z cesty do Turkovic.

Tok Lipoltické svodnice

Tady je úsek od Turkovického lesa až k pramenu ze silnice na výjezdu z lesa k Turkovicům.

Tok Lipoltické svodnice
Tok Lipoltické svodnice
Tok Lipoltické svodnice
Tok Lipoltické svodnice

Celý tok Lipoltické svodnice (dole červeně označen pramen, nahoře zeleně označeno ústí).

Mapa lipoltické svodnice

najeďte kurzorem na mapu a využijte lupu

Co napsat na závěr?
Je jasné že v Čechách i v blízském okolí najde o hodně krásnější a zajímavější místa, ale přesto... toto byla cesta podél toku až k prameni LIPOLTICKÉ svodnice. Věřím, že snad každý by si při toku našel někde to své místečko, které by zaujalo nebo by padlo do oka.
Nevím, kolik lipolťáků již bylo na daném místě, ale snad nejsem nebo v budoucnu nebudu sám...

  Pokračování putování podél Lipoltické svodnice, tentokrát k ústí do Labe, naleznete ZDE.