Pověst o bílé kobyle

Kdysi dávno se povídalo, že v rybnících okolo Lipoltic bydlí vodník a stahuje do rybníka nevinné lidi. Po setmění se zjevoval jako bílá kobyla na místních loukách, kde se pásl. Nejdříve si místní mysleli že se jedná o mlhu. Ale jednou se stařenka nestačila vrátit z louky po setmění a kobylu spatřila. Ta se proměnila v černého psa a zmizela. Po vesnici se to rychle rozkřiklo a od té doby se lidé báli chodit ven po setmění. Až jednoho dne se rozhodli stateční mládenci, že tomu učiní konec. Vybavili se uzdou a ohlávkou a vyrazili koně chytit. Čekali mnoho nocí, až se kůn zjeví, až se jedné noci dočkali. Rychle vyrazili, že jí nasadí uzdu, ale místo hřívy nahmatali jen vzduch. V tu chvíli se kobyla zvedla na zadní, z tlamy jí vyšel ohnivý dech, který zasáhl nejbližší mládence a náhle zmizela. Od té doby se jí již nikdo nepokusil odlovit a občas se zde zjevuje dodnes. Třeba jí při lovu kešky spatříte. (volně převyprávěno na motivy knihy pověstí O. Lichtenberga)

r.1920 - dožínky „V dolcích“.

obrázek č.35 - Běla Tilerová

r.1920 - dožínky „V dolcích“.

obrázek č.36 - Běla Tilerová

r.1920 - dožínky „V dolcích“.

obrázek č.241 - Běla Tilerová

r.1930 - dožínky.

obrázek č.242 - Běla Tilerová

r.1930 - dožínky.

obrázek č.263 - Běla Tilerová

obrázek č.316 - František Kožený

Vyučování střihů v Lipolticích (v pozadí pravděpodobně cesta k Cholticům).

obrázek č.69

r.1934 - družičky.

obrázek č.262

Sv.přijímání, žáci narození r.1935.

obrázek č.293

Pan farář Tichý.

obrázek č.257

obrázek č.309 - Vendula Sedláková

obrázek č.278 - Slavomil Tyller

Na cestě u školy, v pozadí dům čp.76 (Tylerovi).

obrázek č.254 - Slavomil Tyller

r.1944 - posezení u návesáku.

obrázek č.165 - Petr Votseďálek

Na dvorku u staré chalupy čp.16 (Linhartovi,Votseďálek).

obrázek č.163 - Petr Votseďálek

Na dvorku u staré chalupy čp.16 (Linhartovi,Votseďálek).

obrázek č.164 - Petr Votseďálek

9.5.1946 - u pomníku, oslava 1.výročí konce války.

obrázek č.253

r.1946 - náves, stavění máje.

obrázek č.44 - Miloslav Levinský

r.1948

obrázek č.41 - Miloslav Levinský

Průvod na návsi, v pozadí kostel Sv.Matouše.

obrázek č.255 - Zdeněk Vokoun

Průvod v „Chaloupkách“.

obrázek č.211 - Zdeněk Vokoun

Průvod v „Chaloupkách“.

obrázek č.212 - Zdeněk Vokoun

Průvod v „Chaloupkách“ (kráčí směr k hřišti).

obrázek č.261 - Zdeněk Vokoun

obrázek č.341 - Slavomil Tyller

Grilovačka na zahradě u Stýblových (v klobouku řídící školy Michalec).

obrázek č.43 - Miloslav Levinský

Pravděpodobně paní Jiřina Novotná.

obrázek č.272 - Jiřina Novotná

obrázek č.324 - Jiřina Novotná

Sokolské hry na hřišti.

obrázek č.280

obrázek č.209 - Zdeněk Vokoun

obrázek č.233 - Zdeněk Vokoun

Náves, cesta směr Přelouč, za návesákem obecní pastouška.

obrázek č.47

Pohled z ulice „U pošty“ na dům čp.46 (Kučerovi,Sobotkovi) a na čp.46 školu.

obrázek č.48

Paní s kočárkem před domem čp.52 (Deršákovi,Sakařovi,Vokounovi).

obrázek č.224 - Zdeněk Vokoun

Cesta od kostela Sv.Matouše, nalevo čp.27 fara, v pozadí dům čp.55 (Chárovi, dříve kanceláře JZD).

Nalevo jde pan Jaroslav Vokoun st.

obrázek č.227 - Zdeněk Vokoun

Cesta od kostela Sv.Matouše, nalevo čp.27 fara.

obrázek č.230 - Zdeněk Vokoun

Pravděpodobně pohřeb pana Deršáka Václava, pohled z cesty od Choltic na stodolu chalupy čp.4 (Deršákovi).

Ve předu s hulkou Deršák Josef, za dětma Deršákovi z Kolína, jejich syn Zdeněk Deršák.

obrázek č.228 - Zdeněk Vokoun

r.1960 - pohled na cestě od Pelechova u domu čp.52, rodina Sakařova, přímo v povzdálí dům čp.26 (Kocourkovi).

Božena Sakařová-Deršáková, Zdeňka Vokounová-Sakařová, František Sakař.

obrázek č.250 - Zdeněk Vokoun

r.1961 - pohřeb pana Deršáka, před domem čp.52 (Sakařovi,Vokounovi).

???, pan farář Žemlička.

obrázek č.223 - Zdeněk Vokoun

r.1961 - pohřeb pana Deršáka Josefa, v pozadí dům čp.75 (Deršákovi), dole trafostanice s návesákem.

Za rakví z prava asi Jandus Jiří, dále paní Sakařová Božena s panem Sakařem Františkem, za nimi paní Jandusová Marie, pan Jandus Václav a asi 'Ducik'. Rakev nesou zleva Zerzán Jaroslav, ???.

obrázek č.232 - Zdeněk Vokoun

28.10.1968 - sázení lípy svobody u fary.

obrázek č.59

Ulice ke Koubovým, na kole Renata Koubová, nalevo paní Koubová, v zádu chalupa čp.51 (Tatíčkovi).

obrázek č.71 - Renata Koubová

Jaroslav Vokoun ml. na dvorku čp.52 (Sakařovi,Vokounovi).

obrázek č.222 - Zdeněk Vokoun

S oblíbeným vozíkem (autor).

obrázek č.251 - Zdeněk Vokoun

Chovatel - krmení (autor).

obrázek č.252 - Zdeněk Vokoun

Do třetice - sportovec (autor).

obrázek č.343 - Zdeněk Vokoun

~r.1979 - pan Kouba a jeho úlovek z Rohlíčku.

obrázek č.75 - Renata Koubová

~r.1979 - pan Kouba a jeho úlovek z Rohlíčku.

obrázek č.76 - Renata Koubová

Roman Kouba v pozoru, v pozadí kostel sv.Matouše.

obrázek č.74 - Renata Koubová

r.1974/75 - děti na školním dvoře; zleva Buchalová Jolana (Brloh), ???, Novotná Iveta.

obrázek č.273 - Jiřina Novotná

r.1974/75 - děti na školním dvoře; zleva Koubová Renata, Babor Jiří, Novotný Jiří.

obrázek č.274 - Jiřina Novotná

r.1977 - stavba základů domu čp.41 (Horkých, s kočárkem Eva Horká), v povzdálí stará hasička.

obrázek č.177 - Ondra Horký

Pavel a Eva Šurkalovi před jednou z bytovek "v chaloupkách".

obrázek č.342 - Pavel Šurkala

9.5.1977 - kladení věnců, v pozadí dům čp.55 (Chárovi, dříve kanceláře JZD).

Věnec nese z leva: Kučera Antonín, Cimbál Karel; Úplně vlevo: Peml Josef; V klobouku: Sakař František.

obrázek č.50

9.5.1977 - kladení věnců, v pozadí dům čp.55 (Chárovi, dříve kanceláře JZD).

Výročí osvobození (úplně nalevo Deršák Ladislav st., ???, úplně napravo Kučera Antonín).

obrázek č.225 - Zdeněk Vokoun

r.1981 - pohřeb pana Sakaře Františka, v pozadí kostel Sv.Matouše

Rakev nesou zleva> František Morávek, Malý Václav st., Levinský Miloslav st., Jaroslav Slavík; Za rakví: Jaroslav a Zdeněk, Zdeňka a Jaroslav st. Vokounovi.

obrázek č.244 - Zdeněk Vokoun

Pelechov u čekárny, řízení dopravy při Závodu míru, pan Černý a pan Levinský.

obrázek č.201 - Zdeněk Vokoun

Pelechov u čekárny, v pozoru Pavel Formánek ml.

obrázek č.202 - Zdeněk Vokoun

Pelechov u čekárny, zdravotnice na Závodu míru, paní Černá Hana a Slavíková Jaroslava.

obrázek č.203 - Zdeněk Vokoun

Pelechov, návrat ze Závodu míru, Zleva paní Vokounová Zdeňka, pan Formánek Jan, paní Formánková Libuše a v předu Formánek Pavel.

obrázek č.205 - Zdeněk Vokoun

Členové místního JZD před jednou z hal drubežárny.

Zleva: ??, Kocourek Jaroslav, Blažková Jarča (Poběžovice), Dvořáková Líba (Tupesy), Říhová (Lodenice), Holík (Přelouč), Hrdá Marie (Pelechov), Novotná Jiřina, Marková Líba (Tupesy), Horká Božena, Štrasmajer Valter (Pelechov), dole Levinská Věra, Marková Inka (Choltice), v zákrytu Ondáček Josef (Bezděkov), Kasalová Eva.

obrázek č.185 - Ondra Horký

obrázek č.315

Stýblovi, Josef st., Irena, v klíně malá Kačenka, Zdena, dole zleva Vít, Martin, Petr.

obrázek č.303 - Katka Poláková

Stýblovi, Irena Stýblová s malou Kačenkou ve klíně a Vít Stýblo.

obrázek č.301 - Katka Poláková

Kluci Stýblovi, zleva Vít, Martin, Petr.

obrázek č.300 - Katka Poláková

Vítání občánků.

obrázek č.193 - Zdeněk Vokoun

Vítání občánků.

obrázek č.194 - Zdeněk Vokoun

Zábava na parketě za obecní hospodou.

obrázek č.62

Zábava na parketě za obecní hospodou.

obrázek č.63

Zábava na parketě za obecní hospodou.

obrázek č.191

Zábava na parketě za obecní hospodou.

obrázek č.190

r.1981 - dětský den na bývalém parketu za obecní hospodou.

Zleva dospělí: ???, ???, Horká, ???, Šurkalová, Pilařová, Kožená, ???, Šindelář, Šindelářová, Kasal, Pilař; Zleva děti: ???, Zetková, ???????, Kroutilová Věra, ?????, Kasal Jan, Malý Milan, Pilař Radek.

obrázek č.275 - Věra Svobodová

r.1981 - dětský den na bývalém parketu za obecní hospodou.

Zleva: Košťálová Romana, Malý Zdeněk, Kasal Honza, Šturmová (Boumová,Banachová) Ivana, Koubová Renata, Kroutilová Věra, Kasalová Eva, ???, Kroutilová Hana, ???; Nahoře stojí: pan Šturma Jaroslav.

obrázek č.286 - Věra Svobodová

r.1981 - dětský den na bývalém parketu za obecní hospodou.

Zleva: Věra Kroutilová, ???, ???;

obrázek č.290 - Věra Svobodová

r.1981 - dětský den na bývalém parketu za obecní hospodou.

obrázek č.287 - Věra Svobodová

Akce pro děti na fotbalovém hřišti „Na skále“.

Zprava: Zetková Marcela, Slavíková Eva, Vančurová Pavlína, Pilařová Jitka, Šotolová Markéta, Vančurová Hana, Zajíčková Michaela.

obrázek č.168 - Petr Šotola

r.1983 - grilovačka u hřiště (Petr Šotola motá a Slávek Tyller dohlíží).

obrázek č.169 - Petr Šotola

Upřímný usměv č.1 (Věra Kroutilová-Svobodová) a Upřímný usměv č.2. (Jiří Kroutil)

obrázek č.291 - Věra Svobodová

Před školkou pan Levinský Miloslav a Kožený Ladislav.

obrázek č.215 - Zdeněk Vokoun

Holky z místního JDZ

obrázek č.279

Za krádež v kostele pod katův meč

Roku 1612, ve středu po památce svatého Řehoře, byl Matěj, syn nebožtíka Vaňka Konšelského, předveden k výslechu. Za přítomnosti pana Buriana Volanského J.M.C. místohejtmana v Pardubicích, Jiřího Hubka, vyslaného místo pana Jana Dobřenského z Dobřeni, pana Jana Jaroměřského, Bartoloměje Brandejského, Jana Slumba a jiných úředních osob z města Pardubic.
Když Matěj sloužil u Petra Vondráčka v Lipolticích, vydal se o posvícení do krčmy. Když vyšel ven, přidal se k němu Jiřík, syn Janského ze Lhotky, který sloužil na gruntech Adama staršího Valdštejna na Žehučicích a řekl mu:
„Chtěl jsem s tebou mluvit již dříve. Byl bych rád, kdybys mi přinesl z lipoltického kostela z oltáře třásně od ubrusu a potom vodu z křtitelnice. Když mi to dodáš, povím ti, k čemu to budu užívat.“
Po těchto slovech Jiřík vešel do krčmy. Po chvilce zašel za Matějem pacholek od toho Jiříka, kterého neznal. Řekl mu?
„Půjdeme do toho kostela spolu ráno a svítání.“
A tak šli. Přes vrata hřbitova a z toho hřbitova do kostela, kde vysadili okno a tímto oknem tam vlezli. U výslechu vypověděl:
„Nevzali jsme nic jiného, ani jsme nic neřezali, nežli z truhličky – u které jsme urazili zámek – šest a půl kopy. Potom jsme se s tím Vaškem o ně rozdělili za rybníčkem ve olšinkách a rozešli jsme se. Já jsem šel k Hoře, ale kam šel ten druhý, zase-li na posvícení, čili ne, to nevím, protože jsem se s ním od té chvíle nesetkal. Za ty peníze jsem si koupil plátno na košili. A to plátno je u švagrové ve vsi u Svatého Mikuláše na gruntech pana Kašpara ze Žerotína.“
V truhličce nebyly jen peníze, ale také nějaké listiny. O nich Matěj řekl:
„Kdybychom věděli, že v těch listech jsou zapečetěné peníze, vzali bychom je také. Všiml jsem si jich, ale mysleli jsme si, že to jsou jen nějaká lejstra.“
Téhož dne byl Matěj vydán k útrpnému právu. Víc z něho nedostali.
Řekl: „Nic jiného nevím, na tom chci umřít. Skrze žádného jiného jsem se k tomu nepřišel jen skrze ty lotry, toho syna Janského a toho Vaška. Oni mne k tomu naváděli.“

Ortel
Ačkoliv ne tak přílišně velká krádež při tomto jistým Matějovi, synu Vaňka Konšelského z městečka Bohdanče se nachází a maje rozum, že k tomuto lotrovství tovaryši svými k neslušnému a nenáležitému oučinku kdádežnému povolil, poněvadž taková kostelní svatokrádež skutečně se od vrchnosti trestati má, z té příčiny podle právního vyměření svrchu dotčený Matěj mečem na hrdle trestán býti má. Stalo se ve středu po neděli postní léta Páně 1612.
(z knihy Naši prapředkové nežili zdravěji a mravněji od Karla Kýra)