Škola ve zdejší obci zřízena s obnovenou duchovní lokálií r.1783.
Dříve mládež buď žádného vzdělání nenabývala, nebo do 3/4hod. vzdálených Choltic do školy docházela. Do r.1840 byla škola jednotřídní. od r.1840-1880 dvoutřídní, pak do r.1882 trojtřídní a konečně čtyrtřídní. R.1783 vyučováno, ježto samostatné školní budovy nebylo, v hospodě. Tam také lokalista a učitel Jan Brychta přebývali. Zamýšlená budova pro školu dána téhož roku v užívání úřadu farnímu a po roce vystavěna dřevěná škola (nynější číslo 28) a r.1836 teprve nynější vhodná zděná budova. Zajímavým jest, že počet žáků (kolem 300) jest téměř stále týž.
Po Brychtovi (1783-1800) vyučoval Jan Ulrich - 1826, Jan Bidlo - 1878, Jan Vašák - 1892, Josef Vojáček, pak Hynek Michálek - 1905, J.Vorel, jenž tu byl od r.1883 učitelem.
Přiškolené obce: Lipoltice, Brloh, Ledce, Loděnice, Pelechov, Tupesy, Urbanice.

r.1923 - žáci 3.třídy lipoltické školy.

Žáci lipoltické školy

obrázek č.276 - Jiřina Novotná

r.1923 - žáci 4.třídy lipoltické školy.

Žáci lipoltické školy

obrázek č.277 - Jiřina Novotná

r.1936 - žáci lipoltické školy (podle jiných zdrojů sv.přijímání žáků narozených r.1935).

Někde jsou: Stýblová, Hykš, Bábovka, Bíža

Žáci lipoltické školy

obrázek č.271 - Jiřina Novotná

r.1945 - sv.přijímání.

Svaté přijímání

obrázek č.256

r.1960 - sv.přijímání.

Svaté přijímání

obrázek č.49

r.1959-1963 - žáci lipoltické školy.

Nalevo: řídící Kvoch

Žáci lipoltické školy

obrázek č.265 - Jiřina Novotná

r.1963/64 - žáci lipoltické školy.

Žáci lipoltické školy

obrázek č.266 - Jiřina Novotná

r.???? - žáci lipoltické školy.

Nahoře zleva: Demeter (Choltice), Demeterová (Choltice), ???, ???, Tilerová Běla, Dlasková (Brloh); Uprostřed zleva: učitel Špalek, Hyhlik Václav (Poběžovice), Novotný Pavel, Demeterová (Choltice), Nalezinková Jana (Urbanice), Šturmová Lída (Urbanice), ???, Matička Miloš (Tupesy), Demeterová (Choltice); Dole zleva: ???, ???, Demeter (Choltice), Volejníková Marie (Brloh), ???, Málek Jiří, Kohoutek (Brloh), ???, Peml Pavel.

Žáci lipoltické školy

obrázek č.267 - Jiřina Novotná

r.1966 - žáci lipoltické školy.

Nahoře zprava: Miroslav Bíža, Marta Bervidová, Luboš Tyler, Jaroslav Vokoun ml., řídící Jan Špalek; Dole zprava: Jana Kučerová, Eva Forštová, Josef Herout, Pavel Levinský, Blanka Málková, Eliška Zahradníková, Roman Kouba, Jana Kožená.

Žáci lipoltické školy

obrázek č.247 - Zdeněk Vokoun

r.???? - žáci lipoltické školy.

Žáci lipoltické školy

obrázek č.245 - Zdeněk Vokoun

r.1972/73 - žáci lipoltické základní školy

Žáci lipoltické školy

obrázek č.281 - Jiřina Novotná

r.1973/74 - žáci lipoltické základní školy

Nahoře zleva: Novotný Pavel, Domanský Láďa (Brloh), Dlasková (Brloh), Kožená Blanka, Kubizňáková Blanka (Urbanice), Šturmová Lída (Urbanice), Tilerová Běla, Stýblová Lenka; Dole zleva: Kohoutek Josef (Brloh), Matička Miloš (Tupesy), ???, Babor Jiří, Peml Pavel, Málek Jiří, Kožená Lenka, Pilná Vlaďena (Brloh), Volejníková Marie (Brloh); Vzadu stojí: učitel Pilař.

Žáci lipoltické školy

obrázek č.270 - Jiřina Novotná

r.1973/74 - žáci lipoltické základní školy

Nahoře zleva: Kučera Luboš, Marek Vít (Brloh), Černý Libor, Hon Tomáš (Tupesy), Plavec Martin, Urbanová Dana (Brloh), Šrámková Marcela (Urbanice), Bížová Dana (Urbanice), Stýblová Ivana; Dole zleva: Malý Václav, Volfová Miloslava (Brloh), Poláková Milada (Urbanice), Peml Pavel, Růt Jiří (Poběžovice), Babor Jiří, Buriánová Jana (Pelechov), Havránek Petr (Pelechov), Šrámková Blanka (Urbanice), Jelínková Renata (Urbanice), Málková Eva; Vzadu stojí: učitel Špalek.

Žáci lipoltické školy

obrázek č.264 - Jiřina Novotná

r.1974/75 - děti lipoltické školky

Nahoře zleva: Petr Stýblo, ???, Jana Karabcová (Urbanice), Zdeněk Dobiáš, ???, Havránek (Pelechov), Václav Rokyta (Urbanice), ???; Dole zleva: Zdeněk Vokoun, Iveta Brychtová,???, Petr Jelínek (Urbanice), ???, Milan Malý, Růtová (Poběžovice), ???, Slávina Hlínová (Urbanice), Dušan Morávek (Tupesy).

Děti lipoltické školky

obrázek č.246 - Zdeněk Vokoun

r.1974/75 - žáci lipoltické základní školy

Žáci lipoltické školy

obrázek č.269 - Jiřina Novotná

r.1975/76 - žáci lipoltické základní školy

Nahoře zleva: Havránek Petr (Pelechov), Demeterová (Choltice), Jelínková Renata (Urbanice), Málková Eva, Buchalová Jolana (Brloh), Buriánová Jana (Pelechov), Volejníková Věra (Bumbálka), Šurkalová Věra, Březina Ladislav (Poběžovice), Rubeš-Pospíšilík Petr; Dole zleva: Demeterová (Choltice), Trojanová (Brloh), Košťálová Romana, Koubová Renata, Kubizňáková Pavlína (Urbanice), Šturmová Ivana, Blažejová (???), Novotná Iveta, Malý Zdeněk, Kohoutek M. (Brloh), Klenka Václav (Brloh), Novotný Jiří; Vzadu stojí: učitelka Klapková Květa.

Žáci lipoltické školy

obrázek č.268 - Jiřina Novotná

Děti lipoltické školky

Nahoře vychovatelky zleva: Dana Kožená, ???, ???; Nahoře zleva: ???, Petr Kňap (Urbanice), Zdeněk Vokoun, Václav Rokyta (Urbanice), Jiří Kožený, ???, Petr Stýblo, ???, Dušan Morávek (Tupesy), ???; Dole zleva: ???, ???, ???, Jiří Rokyta, ???, ???, ???, ???, ???, ???, ???.

Děti lipoltické školky

obrázek č.298 - Katka Poláková

Děti lipoltické školky

Zleva: ???, ???, Petr Stýblo, ???, ???, ???, ???, Zdeněk Dobiáš, ???, ???, ???, Zdeněk Vokoun, ???, ???, ???, ???, ???.

Děti lipoltické školky

obrázek č.289 - Katka Poláková

Děti lipoltické školky

Nahoře zleva: ???, ???, ???, Zdeněk Vokoun, ???, ???, Zdeněk Dobiáš, ???, ???, ???, ???, Petr Stýblo;

Děti lipoltické školky

obrázek č.304 - Katka Poláková

Ve školce v popředí Zdeněk Vokoun s paní ředitelkou Klicperovou, v pozadí ???.

Děti lipoltické školky

obrázek č.249 - Zdeněk Vokoun

Děti lipoltické školky

Nahoře zleva: ???, Krejčík, Říhová (Loděnice), Šindelářová, Kárníková, Konečný, Prousková, Jelínková; Dole zleva: Šturmová, Šotolová, Chára Marcel, ???, Stýblová Kateřina, ???, Kortbíková Olina, Pavel Lomič (Poběžovice); Sedí zleva: Kárník, Housková, Zeman (Pelechov), ???, ???, Deršáková Markéta, Zemanová (Pelechov).

Děti lipoltické školky

obrázek č.288 - Katka Poláková

Děti lipoltické školky

Děti lipoltické školky

obrázek č.284 - Věra Svobodová

Děti lipoltické školky

Nahoře zleva: učitelka Březinová, Vlčová Lenka (Poběžovice), Hudcová Soňa (Lhota Sovoluská), Hajnová Martina, Havránek Martin (Plechov), Kroutilová Věra, Zetková Marcela, Maschke Pavel, Kasal Jan, Šurkalová Jarča, Pilař Radek, učitelka Klicperová; Sedí zleva: Březina Rostislav (Poběžovice), Plavec Jiří, Šturma Jiří, Kurková Pavlína, Pilařová Jitka, Holánková Pavlína (Poběžovice), Rudolfová Vlasta (Poběžovice); Dole zleva: Vojáčková Radka, Vojáčková Olina, Slavík Jaroslav, Šustr Jaroslav (Pelechov), Vančurová Ivona.

Děti lipoltické školky

obrázek č.283 - Věra Svobodová

Děti lipoltické školky

Nahoře zleva: ???, Pavlína Kurková, ???, Vápeník (Mokošín), ???, Říha (Loděnice), ???, ???, ???, Vančura (Loděnice); Dole zleva: Šindelářová, ???, ???, ???, ???, ???, ???, ???, Říhová (Loděnice), Dana Kasalová-Rokytová, Kateřina Stýblová-Poláková.

Děti lipoltické školky

obrázek č.297 - Katka Poláková

Několik žáků lipoltické školy

Žáci lipoltické školy

obrázek č.295 - Věra Svobodová

r.1981 - pionýrský slib několika žáků lipoltické školy

Žáci lipoltické školy

obrázek č.294 - Věra Svobodová

Žáci lipoltické školy

Nahoře zleva: nahoře učitelka Moravcová-Pavelková; Morávková Olina (Tupesy), Šurkalová Jaroslava, Vojáčková Olina, Matys Roman, Kroutilová Věra, Matička Leoš (Tupesy), Vlčková Lenka (Poběžovice); Nahoře zleva: Hajnová Martina, Matičková Kamila, Belzová Lenka, Šurkala Petr (Tupesy), Hudcová Soňa (Lhota Sovoluská), Šustr Jaroslav (Pelechov), Pilař Radek, Míčová Marcela (Brloh), Holánková Pavlína (Poběžovice); Dole zleva: Matějka Viktor (Turkovice), Havránek Martin (Pelechov), Těšitel Jan (Brloh), Kasal Jan, Maschke Pavel;

Žáci lipoltické školy

obrázek č.285 - Věra Svobodová

Žáci lipoltické školy

Nahoře zleva: učitel Ostatek, Havránek Martin (Pelechov), Těšitel Jan (Brloh), Matička Leoš (Tupesy), Mašek Ondřej (Brloh), Kasal Jan, Pilař Radek, Šurkala Petr (Tupesy), Šustr Jaroslav (Pelechov); Střed zleva: Maschke Pavel, Vojáčková Olina, Kroutilová Věra, Belzová Lenka (Tupesy), Míčová Marcela (Brloh), Vlčková Lenka (Poběžovice), Morávková Olina (Tupesy), Hudcová Soňa (Lhota Sovoluska), Holánková Pavlína (Poběžovice), Hajnová Martina, Matičková Kamila; Dole zleva: Těšitelová Drahomíra (Brloh), Holánková (Poběžovice),Kurková Pavlína, Kasalová Lucie, Pilařová Jitka, Petříček Kája (Poběžovice), Plavec Jiří, Říha Leoš (Lodenice), Jeníčková Monika (Brloh).

Žáci lipoltické školy

obrázek č.282 - Věra Svobodová

r.1988/89 - několik žáků lipoltické základní školy

Nahoře zleva: Neumanová Eva (Brloh), Housková Monika, Machačová Veronika (Tupesy), Šturma Petr(Urbanice), Hubička Tomáš (Brloh), Nalezinek Ondřej (Urbanice), Švejdová Alena

Žáci lipoltické školy

obrázek č.326 - Ondra Nalezinek

r.1990 - žáci lipoltické základní školy

Nahoře: p.učitelka Švestková (Přelouč); Nahoře zleva: Šturma Petr, Nalezinek Ondřej (oba Urbanice),Černý Petr (Brloh), Hergl Petr (Poběžovice), Štumpf Michal, Kárník René, Šturma Martin (Urbanice); Dole zleva: Machačová Veronika (Tupesy), Neumanová Eva (Brloh), Housková Monika, Švejdová Alena, Šafránková Lucie (Tupesy), Deršáková Vlasta, Šturmová Lída.

Žáci lipoltické školy

obrázek č.325 - Ondra Nalezinek

r.1992 - žáci lipoltické základní školy

Nahoře zleva: Dole zleva:

Žáci lipoltické školy

obrázek č.327 - Ondra Nalezinek

Žáci jedné třídy lipoltické základní školy.

Žáci lipoltické školy

obrázek č.187 - Mirek Horký ml.

~r.2003 - žáci jedné třídy lipoltické základní školy.

Nahoře zleva: Diana Marková, Michaela Nalezínková, Ondřej Horký, učitelka Vladimíra Nalezinková, Jiří Kožený, Libor Černý ml.; Dole zleva: Iveta Vdičanová, Petr Bouma, Eliška Schainerová, Honza Dobiáš ml., Markéta Pemlová.

Žáci lipoltické školy

obrázek č.188 - Mirek Horký ml.

Brožura - 150 let základní školy v Lipolticích

150 lipoltické školy
150 lipoltické školy
150 lipoltické školy
150 lipoltické školy
150 lipoltické školy
150 lipoltické školy
150 lipoltické školy
150 lipoltické školy
150 lipoltické školy
150 lipoltické školy
150 lipoltické školy
150 lipoltické školy
150 lipoltické školy
150 lipoltické školy
150 lipoltické školy
150 lipoltické školy
150 lipoltické školy
150 lipoltické školy