První písemná zmínka o Lipolticích pochází z roku 1257, kdy zde stála tvrz. Lipoltice patří mezi nejstarší osady regionu. Své jméno dostala obec podle prvního majitele, Hroznaty z Lipoltic, který byl v letech 1332 až 1347 opatem Opatovického kláštera. Samostatná lipoltická farnost byla zřízena roku 1350 a spadala pod pražské arcibiskupství.
Tvrz Lipoltická byla ve druhé polovině 14. století sídlem předka Švorců z Valu, jehož potomky byli vladykové z Lipoltic. Na počátku 16. století se tvrz, která tu stála, už uvádí pustá. Roku 1783 byla při zdejším kostele zřízena samostatná duchovní správa jménem lokalie.

Pohled ze střechy administrativní budovy JZD na kostel sv.Matouše, v popředí hřbitov.

obrázek č.27 - Slavomil Tyller

r.1920/2015 - celkový pohled na Lipoltice z „Karabcovy skalky“.

obrázek č.70

Pohledy z Lipoltic - Kostel a fara, Celkový pohled, Škola, Stará hospoda, Hostinec.

obrázek č.79 - Slavomil Tyller

Pohledy z Lipoltic - Škola, Fara, Partie na návsi, Kostel.

obrázek č.318 - Pavel Deršák

Celkový pohled na Lipoltice z „Karabcovy skalky“.

obrázek č.81 - Slavomil Tyller

Celkový pohled na Lipoltice z „Petráňovi skalky“.

obrázek č.108 - Slavomil Tyller

Pohled na nezalesněné „Dolce“ a na vzdálenější Lipoltice od „Křížku“.

obrázek č.166 - Petr Votseďálek

~r.1906 - lomy u Lipoltic v „Dolcích“.

obrázek č.118 - Josef Chmelík

U Lipoltic v „Dolcích“ (ještě bez stromů).

obrázek č.51

obrázek č.308 - Vendula Sedláková

~r.1906 - čp. škola a kostelní věž sv.Matouše v pozadí.

obrázek č.115 - Josef Chmelík

r.1906 - „Samkova hospoda“, nejstarší v okresu, na rozkaz polt. úřadů přestavěna.

obrázek č.116 - Josef Deyl

r.1940 - lipoltický návesák.

obrázek č.310 - Vendula Sedláková

r.1940 - za lipoltickým návesákem čp.?? (Říhovi), čp.8 (Šturmovi).

obrázek č.305 - Vendula Sedláková

obrázek č.307 - Vendula Sedláková

r.1939 - náves, pohled z čp.13 „Karabcovy vily“.

obrázek č.60

Pohled z návsi směr fara, nalevo čp.2 dříve „Samkova hospoda“ (dnes obecní), Kmochovi (již neexistující stavení, trafika).

obrázek č.54

Staré chalupy čp.16 (Linhartovi,Votseďálek).

obrázek č.167 - Petr Votseďálek

čp.19 již neexistující chalupa (Markovi), pohled směr cesta ke „Karabcově skalce“.

obrázek č.55

r.????/2015 - již neexistující chalupa čp.19 (Nekvapilovi,Markovi), pohled směr cesta ke „Karabcově skalce“.

obrázek č.56

Již neexistující stavení (Kmochovi, do roku 1960 stará trafika).

obrázek č.53

Již neexistující stavení (Kmochovi, do roku 1960 stará trafika).

obrázek č.226 - Zdeněk Vokoun

Náves, dům čp.?? (Říhovi) a čp.8 (Šturmovi).

obrázek č.306 - Vendula Sedláková

Pohled na Lipoltice z cesty od Choltic.

obrázek č.58

Pohled z návse směr čp. fara, nalevo čp.2 „Samkova hospoda“ (dnes obecní), napravo čp. (Pilařovi) a dále čp.75 (Deršákovi).

obrázek č.317 - Pavel Deršák

r.1930 - náves, nalevo čp.42 (Kratký), za ním čp.2 Samkova hospoda (dnes obecní), napravo čp.68 (Vejdělkovi), čp.70 (Kurkovi) a uprostřed fara čp.27 (Večeřovi).

obrázek č.3 - Pavel Kurka

Pohled z prava na faru čp.27 (Večeřovi), kostel sv.Matouše, čp.82 „Součkovu vilu“.

obrázek č.32 - Běla Tilerová

K návsi, nalevo čp.75 (Deršákovi), napravo čp.2 „Samkova hospoda“ (dnes obecní).

obrázek č.39 - Miloslav Levinský

r.????/2015 - náves se silnicí na Přelouč, za návesákem dům čp.9 (Skalovi,Vodičkovi) a čp.13 „Karabcova vila“.

obrázek č.37 - František Krátký

r.????/2015 - náves, v povzdálí čp.2 „Samkova hospoda“ (dnes obecní), již neexistující dům (Kvochovi,trafika), napravo dům čp. (Vejdělkovi) a dále čp.70 (Kurkovi). .

obrázek č.38 - Miloslav Levinský

Dům čp.70 (Kurkovi).

obrázek č.46

r.1930 - nalevo krám (koloniál/jednota), dům čp.76 (Tylerovi) a napravo čp.46 škola.

obrázek č.66

r.1930 - nalevo dům čp.76 (Tylerovi) a napravo čp.46 škola.

obrázek č.57

Dům čp..

obrázek č.61 - Slavomil Tyller

Ulice „Od pošty“, nalevo dům čp.79 (Šindelářovi) a napravo dům čp.72 (Šturmovi,Novotnovi).

obrázek č.40 - Miloslav Levinský

Výkopové práce v ulici „Od pošty“, pohled směr do obce..

obrázek č.65

r.1944 - Dům čp.35 (Levinských).

obrázek č.42 - Miloslav Levinský

r.1953 - kostel sv.Matouše.

obrázek č.159 - Petr Votseďálek

r.1953 - kostel sv.Matouše.

obrázek č.162 - Petr Votseďálek

Pohřební průvod, pohled od domu čp.52 (Sakařovi,Vokounovi), v pozadí za zahradou dům čp.??.

obrázek č.260 - Zdeněk Vokoun

obrázek č.208 - Zdeněk Vokoun

Rozhledna v “Dolcích“ na “Skále“.

obrázek č.52

r.1977 - obdělávání pole pod hřištěm (dnes novostavby).

obrázek č.160 - Petr Votseďálek

Pohled na dům čp.61 (Kružíkovi,Poštovi).

obrázek č.259 - Zdeněk Vokoun

Pohled na dvorek a studnu čp.52 (Sakařovi,Vokounovi).

obrázek č.258 - Zdeněk Vokoun

Cesta do Pelechova, Škoda Octávia Vokounových před domem čp.52 (Sakařovi,Vokounovi), v pozadí nalevo dům čp.84 (Kopecký). .

obrázek č.206 - Zdeněk Vokoun

Dům čp.52 (Sakařovi,Vokounovi). .

obrázek č.207 - Zdeněk Vokoun

Pohled z dvorku čp.52 (Sakařovi,Vokounovi) na dům čp.84 (Kopecký)

obrázek č.218 - Zdeněk Vokoun

Zimní cesta od Pelechova, nalevo dům čp.52 (Sakařovi,Vokounovi). .

obrázek č.067 - Zdeněk Vokoun

Napravo dům čp.52 (Sakařovi,Vokounovi) a dále čp. (Tatičkovi). .

obrázek č.210 - Zdeněk Vokoun

Zimní ulice k Pelechovu, napravo dům čp. (Tatičkovi), čp.52 (Sakařovi,Vokounovi).

obrázek č.68 - Zdeněk Vokoun

Pohled na dům čp.52 (Sakařovi,Vokounovi).

obrázek č.248 - Zdeněk Vokoun

Pohled ze střechy administrativní budovy JZD na kostel sv.Matouše, v popředí hřbitov.

obrázek č.1 - Slavomil Tyller

Panoramatické pohledy na Lipoltice.

obrázek č.24 - Slavomil Tyller

Panoramatické pohledy na Lipoltice.

obrázek č.25 - Slavomil Tyller

Panoramatické pohledy na Lipoltice.

obrázek č.26 - Slavomil Tyller

Pohled na z kostelní věže na náves a „Chaloupky“.

obrázek č.23 - Slavomil Tyller

Pohled z kostelní věže na „Dolce“ a „Petráňovu skalku“, v popředí dům čp.88 (Štumpfovi), čp.28 (Hajnovi) a čp.16 (Linhartovi,Votseďálek).

obrázek č.6 - Slavomil Tyller

Pohled z kostelní věže na fotbalové hřiště, dům čp. (Málkovi) a čp.9 (Voďičkovi,Skalovi).

obrázek č.7 - Slavomil Tyller

Pohled z kostelní věže na „Chaloupky“, zleva dům čp.74 (Pemlovi), čp. (Linhartovi,Košťálovi), před bytovkou čp.53 (Šurkalovi,kanceláře JZD,Smolovi) a čp.54 (Bachmanovi,Nechvílovi).

obrázek č.9 - Slavomil Tyller

Pohled z kostelní věže na „Chaloupky“, před bytovkou dům čp.53 (Šurkalovi,kanceláře JZD,Smolovi) a čp.54 (Bachmanovi,Nechvílovi).

obrázek č.8 - Slavomil Tyller

Pohled z kostelní věže na „Chaloupky“, v popředí čp. (Novákovi,Pospíšilovi, dnes v demolici).

obrázek č.10 - Slavomil Tyller

Pohled z kostelní věže na „Chaloupky“.

obrázek č.13 - Slavomil Tyller

Pohled z kostelní věže na drubežárnu.

obrázek č.11 - Slavomil Tyller

Kostel sv.Matouše.

obrázek č.2 - Slavomil Tyller

Pohled na kostel sv.Matouše.

obrázek č.84 - Slavomil Tyller

Zimní pohled ze hřbitova na kostel sv.Matouše.

obrázek č.5 - Slavomil Tyller

Pohled od hřbitova na kostel Sv.Matouše.

obrázek č.214 - Zdeněk Vokoun

Pohled ze silnice od Choltic, zprava kostel sv.Matouše, dům čp., dům čp.3 (Tamchinovi/Tichý,Schreinerovi).

obrázek č.18 - Slavomil Tyller

Pohled na Lipoltice z ??? (nad tímto pohledem se diskutovalo několik večerů..odkud?).

obrázek č.17 - Slavomil Tyller

Pohled na Lipoltice z pole pod „Karabcovou skalkou“.

obrázek č.15 - Slavomil Tyller

Pohled na Lipoltice z cesty na „Karabcovu skalku“.

obrázek č.16 - Slavomil Tyller

Žně u „Karabcovi skalky“, pohled na kombajny od silnice do Pelechova.

obrázek č.217 - Zdeněk Vokoun

Žně u „Karabcovi skalky“, pohled na kombajny od silnice do Pelechova směr dům čp.59 (Zerzánovi).

obrázek č.220 - Zdeněk Vokoun

Žně u Lipoltic.

obrázek č.99 - Slavomil Tyller

Pohled na Lipoltice od lesa „Nad Litvínem“.

obrázek č.109 - Slavomil Tyller

r.1970 - pohled na Lipoltice od lesa „Nad Litvínem“.

obrázek č.30

Pohled na Lipoltice ze silnice od Urbanic.

obrázek č.219 - Zdeněk Vokoun

Pohled na Lipoltice ze silnice od Urbanic.

obrázek č.197 - Zdeněk Vokoun

Pohled na Lipoltice z pole od Urbanic.

obrázek č.198 - Zdeněk Vokoun

Zimní pohled na Lipoltice z cesty od Urbanic, v popředí Škoda Octavia Vokounových, v pozadí kostel Sv.Matouše.

obrázek č.213 - Zdeněk Vokoun

Závod níru, v pozadí dům čp.82 a čp.64 a dále kostel Sv.Matouše.

obrázek č.161 - Slavomil Tyller

Silnice k Pelechovu, nalevo čp.22 (Linhartovi), čp.61 (Kružíkovi/Deršákovi,Poštovi), napravo čp.14 (Sobotkovi).

obrázek č.4 - Slavomil Tyller

Napravo čp.36 (Slavíkovi) a čp.46 škola.

obrázek č.12 - Slavomil Tyller

K návsi, čp.2 obecní hospoda (dříve „Samkova hospoda“).

obrázek č.20 - Slavomil Tyller

Náves, dům čp.7 (Říhovi) a čp.8 (Šturmovi).

obrázek č.319 - Slavomil Tyller

Náves, dům čp.7 (Říhovi) a čp.8 (Šturmovi).

obrázek č.19 - Slavomil Tyller

Dům čp.14 „Karabcova vila“.

obrázek č.85 - Slavomil Tyller

Dům čp.14 „Karabcova vila“.

obrázek č.221 - Zdeněk Vokoun

Dům čp.14 „Karabcova vila“.

obrázek č.14 - Slavomil Tyller

V popředí čp.13 „Karabcova vila“ a v pozadí kostel sv.Matouše.

obrázek č.83 - Slavomil Tyller

Zimní ulice „U pošty“, čp.23 (Tyller), čp.87 (Pilnovi,Kárníkovi), čp.84 (Tilerovi), čp.79 (Šindelářovi).

obrázek č.87 - Slavomil Tyller

Pohled na čp.46 školu a čp.14 (Kučerovi,Sobotkovi) z ulice „U pošty“.

obrázek č.86 - Slavomil Tyller

Pohled na dvorek domu čp. (Stýblovi,Katka Poláková).

obrázek č.302 - Katka Poláková

Pohled na dům čp.52 (Sakařovi,Vokounovi).

obrázek č.234 - Zdeněk Vokoun

Z cesty od Pelechova, nalevo dům čp.52 (Sakařovi,Vokounovi), přímo na konci ulice dům čp.26 (Kocourkovi).

obrázek č.196 - Zdeněk Vokoun

Pohled na dům čp.52 (Sakařovi,Vokounovi).

obrázek č.192 - Zdeněk Vokoun

Pohled na dům čp.52 (Sakařovi,Vokounovi) a cestu na Pelechov (ještě není postavena Cimbálova vila).

Po cestě kráčí pan Jaroslav Vokoun st. a u auta stojí Zdeněk Vokoun.

obrázek č.231 - Zdeněk Vokoun

Pohled na dům čp.52 (Sakařovi,Vokounovi).

obrázek č.28 - Zdeněk Vokoun

Pohled z dvorku čp.52 (Sakařovi,Vokounovi) na dům čp.84 (Kopecký).

obrázek č.243 - Zdeněk Vokoun

Pohled ze zápraží čp.52 (Sakařovi,Vokounovi) na studeň.

obrázek č.237 - Zdeněk Vokoun

Pohled ze zápraží čp.52 (Sakařovi,Vokounovi) na dům čp.85 (Piklovi).

obrázek č.240 - Zdeněk Vokoun

Pohled z cesty od Pelechova na dům čp.85 (Piklovi), za plotem je vidět velorex Kružíkových.

obrázek č.195 - Zdeněk Vokoun

Školní dvorek.

obrázek č.216 - Zdeněk Vokoun

Stavení čp.34 (Součkovi, po přestavbě penzion, teď rodinný dům).

obrázek č.77 - Tomáš Nápravník

Stavení čp.34 (Součkovi, po přestavbě penzion, teď rodinný dům).

obrázek č.78 - Tomáš Nápravník

r.1974/2015 - hrubá stavba čp.41 (Horký)

obrázek č.189 - Mirek Horký ml.

Pohled na „Chaloupky“ z areálu JZD..

obrázek č.21 - Slavomil Tyller

Haly drubežárny za Rohlíčkem.

obrázek č.22 - Slavomil Tyller

Haly drubežárny za Rohlíčkem.

obrázek č.321 - Slavomil Tyller

Cesta od lesa k Třešňovci, v dálce je hráz Nečasu.

obrázek č.114 - Slavomil Tyller

Pohled na JZD zpoza Třešňovce.

obrázek č.105 - Slavomil Tyller

Pohled na Třešňovec a vzdálené JZD.

obrázek č.64 - Slavomil Tyller

Pohled na Lipoltice z cesty k Nečasu.

obrázek č.101 - Slavomil Tyller

Hráz Nečasu.

obrázek č.322 - Slavomil Tyller

Kachny na Nečasu.

obrázek č.107 - Slavomil Tyller

Cesta po hrázi u Nečasu.

obrázek č.110 - Slavomil Tyller

Pohled od Nečasu směrem Lipoltice.

obrázek č.102 - Slavomil Tyller

Pohled na Nečas...hádejte odkud...

obrázek č.103 - Slavomil Tyller

...už víte? Pohled na hráz u Nečasu.

obrázek č.104 - Slavomil Tyller

Příroda u Nečasu.

obrázek č.106 - Slavomil Tyller

Pohled na „Dolce“ z pod mostu.

obrázek č.34 - Běla Tilerová

r.1948 - cikáni v „Dolcích“.

obrázek č.33 - Běla Tilerová

Pohled ze „Skály“ na silnici v „Dolcích“.

obrázek č.100 - Slavomil Tyller